PETALING JAYA, 1 September: Pemilik rumah berpendapatan rendah di Malaysia secara purata meminjam tujuh kali lebih daripada gaji tahunan mereka dan mereka juga tidak berdaya tahan dari segi kewangan, kata Insititut Penyelidikan Khazanah dalam penerbitannya, The State of Households II.

“Walaupun kedudukan kewangan isi rumah kelihatan sihat pada peringkat agregat, dalam kelas pendapatan yang berbeza, isi rumah menghadapi risiko kewangan yang berlainan. Isi rumah di dalam kelompok berpendapatan rendah mempunyai leverage lebih tinggi (hutang-kepada-pendapatan) nisbah berbanding kepada mereka yang dalam kelompok pendapatan yang lebih tinggi, “katanya dalam satu laporan, yang telah dilancarkan pada hari Isnin.

Data daripada Bank of Malaysia (BNM) menunjukkan isi rumah yang berpendapatan kurang daripada RM3,000 sebulan itu mempunyai share yang rendah daripada jumlah hutang isi rumah pada 22.6% pada tahun 2015. Walau bagaimanapun, isi rumah ini pada rata mempunyai nisbah leverage tujuh kali pendapatan tahunan mereka, berbanding dengan nisbah leverage purata tiga kali untuk isi rumah berpendapatan lebih tinggi.

Lebih daripada 50% daripada enrolmen dalam Program Pengurusan Hutang yang ditubuhkan oleh Agensi Kaunseling Kredit dan Pengurusan Hutang, terdiri daripada peminjam yang berpendapatan kurang daripada RM3,000 sebulan.

Tunggakan bank sentral untuk kereta kompak yang lebih tinggi juga dilaporkan bagi pinjaman pembiayaan sewa beli dan kakitangan, menunjukkan bahawa isi rumah dalam golongan berpendapatan rendah menghadapi kesukaran kewangan yang lebih berbanding dengan rakan mereka pendapatan yang lebih tinggi.

“Satu kajian mengenai kerapuhan kewangan isi rumah urban mendapati hanya 10.8% daripada isi rumah ini mampu tahan terhadap kejutan kewangan adalah disebabkan oleh faktor-faktor: seperti pengangguran, kecacatan fizikal, kematian, perceraian dan perubahan dalam kadar faedah atau pasaran kewangan,” kata KRI.

Selain itu, lebih daripada satu perlima isi rumah ini akan dapat untuk terus hidup hanya kurang daripada tiga bulan jika pendapatan mereka terputus. Secara keseluruhannya, lebih daripada separuh isi rumah yang dikaji tidak mempunyai sebarang simpanan.

Sementara itu, tabungan isi rumah adalah rendah, pada purata 1.4% daripada pendapatan boleh guna diselaraskan pada tahun 2013 dan pada 1.6% purata bagi 2006-2013 MENGIKUT Jabatan Perangkaan data (DoS).

Juga KRI Memeriksa simpanan dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Amanah Saham dan pelaburan di Bumiputera (ASB), yang menunjukkan bahawa ketidaksamaan dalam kekayaan adalah lebih tinggi daripada ketidaksamaan dalam pendapatan isi rumah.

Sehingga Disember 2015, 91% ahli KWSP yang aktif berpendapatan kurang daripada RM6,000 sebulan, 83% berpendapatan kurang daripada RM4,000 manakala 58% berpendapatan kurang daripada RM2,000.

“Ramai ahli tidak memenuhi keperluan simpanan asas mereka disebabkan hakikatnya bahawa mereka mendapat sedikit. Kira-kira tiga daripada empat ahli KWSP (76%) berpendapatan kurang daripada RM3,000 sebulan, dan Hampir 90% berpendapatan kurang daripada RM5,000 sebulan, “katanya.

Sehingga Februari 2016, simpanan bahagian 20,867 (0.3%) orang ahli KWSP adalah lebih besar daripada simpanan keseluruhan keseluruhan bawah 47%, yang terdiri daripada 3.117.610 ahli.

Pada tahun 2014, ahli KWSP yang aktif dalam kumpulan umur 51-55, yang di ambang persaraan dan akan ada nilai kerjaya mereka terhadap tabungan, secara purata RM159,952 setiap ADH. Tidak termasuk 1.6% terkaya yang mempunyai purata RM1.6 juta dalam simpanan, purata simpanan untuk  kumpulan umur ini lebih rendah pada RM137,605.

“Bagaimanapun, bahagian bawah 13.5% mempunyai simpanan purata hanya RM5,621 dan 6.5% yang akan datang, purata RM9,585. Dengan kata lain, kira-kira satu dalam lima orang ahli hampir bersara mempunyai kurang daripada RM10,000 dalam simpanan, ” kata KRI.

Untuk ASB, pengedaran tetap condong, walaupun pelaburan purata dari RM14,096 pada tahun 2012 meningkat kepada RM15,928 pada tahun 2014.

Pada tahun 2012, bahagian bawah 73.7% daripada pemegang unit ASB mendapat purata penjimatan sebanyak RM611 dalam akaun mereka. Menjelang 2014, purata simpanan untuk bahagian bawah 71.5% daripada pemegang unit telah jatuh kepada RM536. Pada tahun 2014, simpanan bawah 71.5% yang ditubuhkan simpanan yang tidak seberapa daripada 2.4% jumlah keseluruhan.

Pengarah Urusan KRI, Datuk Charon Mokhzani yang menyampaikan laporan pada hari Isnin, mengetengahkan persoalan sama ada Malaysia memerlukan Akta Kredit Pengguna untuk mencegah orang daripada membuat banyak pinjaman.

-IPROPERTY

Ini bukan soal pemilikan hartanah tetapi mengenai kawalan!

Anda suka dengan artikel ini dan merasakan ia membantu ? Jom, kongsikan!

 

Advertisements